H&P - KEEP Professional. Wat iedere ondernemer, respectievelijk samenwerker zou moeten weten over communicatie in samenhang met leidinggeven, verkoop, advisering en samenwerking!

Meer succes met communicatie in de samenwerking

Vast staat dat uw persoonlijke succes in een samenwerking sterk afhangt van de manier waarop u overkomt op anderen. Dan is het van belang de volgende vragen te stellen. Hoe bewust communiceert u? Hoe denkt u dat anderen uw wijze van communiceren ervaren? Slaagt u er in het vertrouwen van uw gesprekspartner te winnen en te behouden? Kunt u dat beïnvloeden en zo ja, hoe? Op deze en diverse andere vragen krijgt u antwoord met het programma H&P - KEEP Professional.

Uitleg over het programma

U start het programma met een online assessment. In dit assessment wordt uw sociale stijl vastgesteld. U kunt daarbij kiezen tussen een self-assessment, waarbij u zelf de vragenlijst invult of een 360° feedback assessment, waarbij u anderen vraagt de vragenlijst over u in te vullen. De vragen hebben betrekking op uw communicatiestijl, uw empathische vermogen en uw mate van flexibiliteit.


Communicatiestijl

Uw communicatiestijl geeft aan hoe u overkomt op anderen, zowel verbaal als non-verbaal. Het geeft inzicht in hoe u communiceert, maar ook waar u inhoudelijk de nadruk op legt.

Empathie

Empathie is een ander woord voor uw vermogen om u in te leven in de ander en met name hoe u dit aan de ander toont. Hoe laat u uw gesprekspartner merken dat u zijn gevoelens begrijpt en met hem meeleeft?

Flexibiliteit

Flexibiliteit is dat u toont dat u de behoeften van een ander als even belangrijk ziet als uw eigen behoeften. Tevens geeft het de mate van bereidheid aan om open te staan voor veranderingen.

Eigen uitslag

Na het maken van het online assessment heeft u inzicht in uw sociale stijl, kent u uw sterke en ontwikkelpunten en krijgt u praktische persoonlijke adviezen waar u direct mee aan de slag kunt.

Online applicatie

Met uw inloggegevens heeft u tevens onbeperkt toegang tot de online applicatie. Hiermee kunt u snel, efficiënt en gedegen vaststellen wat de sociale stijl van uw gesprekspartner en krijgt u handvatten hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een (lastig) gesprek.

Documenten

U heeft onbeperkt toegang tot een digitaal naslagwerk met waardevolle tips & trics.